trojsil

 ##### #### ###    ###  ##  ###  # ###  
   ###  ### ##  #  ##  ## #  ~ ##  ## * 
   ##  0 #  ## # o  ## # ##   ##   #  
   #  ~ ### ## #   ##  # ####  ##  ##  
 (*} #   #####  #   ## ##  ####  ##  ##  
   #   ## ##  #   ### ##   ### ##  ##  
   # }~ ##  ##  #  ## ### # ##  ##  ##  
    #  #   #  ## TROJSIL  ##   #  ######
        @       ###          
        /      ####       }*    

Vítejte,

Nacházíte se v demilitarizováném digitálním prostoru spolku TROJSIL. Místní kolonie poskytuje azyl těm, jenž táhnou proti proudu korporátního internetu a digitální doby a s ním spojených útoků proti přirozenému vývoji lidské tvorby, zvídavosti a svobodného vyjadřování. Jako návštěvník zde naleznete vše, co vzniklo v místních hlavách, a bylo vpuštěno do světa skrze psaný text, či výtvarno, jako například poezie, teoretické texty, malba, animace, hudba, recenze, deníky. Členové nejsou nijak omezeni ve svých aktivitách, ba naopak je kladen důraz na volnost a dobrovolnou účast. Je vítána spolupráce a komunitní aktivita, nikdo však není nucen participovat. Sbírky příspěvků vznikají v podobě digitální a tištěné publikace, obsahující i kolektivně tvořený materiál.

Spolek TROJSIL vždy hledá tvořivé duše, kterým může poskytnout nezávislý a nekomerční prostor pro sdílení tvorby. Pokud jste jedním z těch, co prchají před úpadkem, a toužíte zde publikovat vlastní práci pro oči a uši digitálních pocestných, neváhejte napsat na marek@trojsil.cz a případně rovnou přiložit své dílo. Tyto práce, pokud projdou schválením většiny místních členů, jsou poté vyvěšeny na TROJSIL blogu a mohou se vyskytnout v periodiku. Více o spolupráci zde.


Místní:

Věštba:

TROJSIL není kytka. 2021 feed