trojsil.cz

Barbora Báčová

Jsem maloměstskou krysou, co miluje, co tvoří, co ožírá kosti jenom z nudy a touhy po zjištění chutě morku. Je to zvědavost a touha po hledání hranic, co pomáhá krysím nohám. Nehledí na eroticismus jako na pouhé levné či drahé porno. Hledá informace, kdy z pouhého erotikós, vznikl – ismus. Co je za koncovkou, proč [b]yla vytvořena? Co jsou ta tajemství prenatální fáze? To možná ta krysa zjistí pomocí tvor[b]y, kterou uvidíte níže. Prolézejte a tře[b]a se ke kryse připojíte se stejnou touhou – o[b]jevit taje našeho prvotního hříchu. Jsem [b]ar[b]orou, držitelkou lucerny ve světě tmy.