TROJSIL Generátor postavy

TROJSIL Generátor postav:

Díky mystické moci digitálních skriptů a věšteckému nadání členů TROJSILU, můžete využít následujícího tlačítka pro vygenerování úrovně vašich vrozených vlastností. Vaše skoré je platné až do momentu, kdy stisknete tlačítko znovu. Pamatujte však, že opakovaným klikáním přeskakujete do dalších realit a necháváte za sebou svá nehybná mrtvá těla.

Příjemnou zábavu!

tvá síla:

tvůj postřeh:

tvá obratnost:

tvé charisma:

tvé štěstí: