tomáš rodr

Tomáš Rodr

Má primární tvůrčí činnost se zabývá surrealismem a zkoumánín jazyka v souvislosti s moderním člověkem a vlivy dnešní doby.

Příspěvky